Miljö & Ansvarslogg

Archive for februari 2013

Vårt arbete med att minska förbrukningen av kopieringspapper har gett resultat! Om vi jämför förbrukningen av pappersark per anställd 2012 med 2011 ser vi en minskning med 34%. Trenden visar också att det fortsätter nedåt, för det senaste halvåret har vi minskat förbrukningen med 45%.

kopieringspapper

Fler och fler kunder efterfrågar digitala fakturor (det gör vi själva till våra leverantörer) och för att driva på denna utvecklingen har vi beslutat att gå ut till samtliga kunder och berätta att vi gärna skickar alla fakturor digitalt framöver.

Små saker i vardagen gör också skillnad!

I vårt senast avslutade projekt i Brasilien kan vi konstatera att vi nått fantastiskt bra resultat. I projeketet ingick 487 kaffebönder och deras familjer och det första man fick hjälp med var att bilda ett kooperativ. Inom ramen för detta kan man hjälpa varandra och dra nytta av att man är en större grupp på alla sätt och vis. Här följer en del av resultatet efter 3 år; man har nära fördubblat produktionen, kvalitéten har höjts, man har bättre kontroll på sina kostnader (genom användning av ”farmer field book) och genom utbildning har man lärt sig att bli bättre på att sälja sitt kaffe. Detta har lett till en betydligt bättre levnadsstandard för människorna på platsen.

Brasilien

Nu startar vi i samma område ett sk. regionalt projekt som ska löpa i 5 år. Det är ett mycket större område och ca. 4000 kaffebönder kommer att ingå i arbetet. Ambitionen är också här att i slutändan ska människorna kunna få en bättre försörjning och därmed ett bättre liv.