Miljö & Ansvarslogg

Archive for maj 2012

Nu har vi tillsammans med våra partners i Hagainitiativet tagit fram ett Klimatbokslut.

Vårt mål är att vi ska minska vår klimatpåverkan med 40% fram till 2020 (basår 2005)*. En tuff utmaning med tanke på alla genomförda åtgärder vi redan gjort när det gäller t ex elförbrukning, transporter osv. Men detta känner vi är oerhört viktigt för oss både med hänsyn till klimatet i framtiden men också till lönsamheten i vårt företag. Vi är övertygade om att våra insatser är bra för båda delarna.

 

 

 

 

*Enligt GHG protocol scope 1 och 2 och tjänsteresor i scope 3.

Vi har under många år försökt spara på våra resurser på olika sätt. Förutom de stora insatserna när det gäller t ex energi och förpackningsmaterial så finns det mycket mer att jobba på. Ett exempel är förbrukningen av papper av olika slag. Därför jobbar vi på att inte skriva ut papper i onödan, vi har gjort förinställningar i datorerna att vi alltid skriver ut dubbelsidigt, vi har också uppmanat personalen att avbeställa reklammaterial och kataloger som inte behövs och att vi själva inte ska ta fram och skicka onödigt reklammaterial.

Detta är bara några insatser som kan göra stor nytta om många gör samma sak.

Vi har länge och väl arbetat för att minska vår elförbrukning och här har vi sedan början av 90-talet genomfört en mängd åtgärder, t ex installerat nya styrsystem för rostmaskiner och kvarnar, bytt till LED-belysning med rörelsedetektorer, investerat i nya rostmaskiner med katalysatorrening, förvärmning av kaffet och återanvändning av energin som bildas vid rostning. Vi har också uppgraderat ventilationssystem i lokalerna och bytt till energiglas på stora delar av byggnaderna. För ca 5 år började vi köpa grön el, nämligen vindkraft för all elförbrukning i Karlstad.

Så trots att produktionsvolymen fördubblats sedan 1991 är energiförbrukningen idag densamma som för 30 år sedan. Besparingen motsvarar 1 300 villors årsförbrukning och är ett resultat av både små och stora insatser inom en rad olika områden.

Vi har länge arbetat intensivt med att utveckla förpackningar med hänsyn till miljön och som underlättar återvinningen till nytt material. Det här vill vi fortsätta med och det händer mycket nytt på området hela tiden så det gäller att vi med jämna mellanrum uppdaterar oss och bygger på vår kunskap.

Så i slutet av februari åkte vi, 6 personer från olika avdelningar på en ”återvinnarsafari” till Swerec, FTI:s återvinnare av plast i Sverige.

Gruppen fick se hur plasten kvarnas, balas eller pelleteras. Med IR-teknik sorteras de olika plastsorterna ut, och dessutom förevisades hur den manuella sorteringen sker för att säkerställa kvaliteten på materialet.

För varje kilo plast som återvinns sparar vi 1 kilo olja samt minskar koldioxidutsläppen med 2 kilo. Ju renare plasten är desto bättre produkter kan erhållas vid återvinningen.