Miljö & Ansvarslogg

Archive for april 2012

I ett pressmeddelande tillsammans med andra företag som är med i Hagainitiativet uppmanar vi miljöministern Lena Ek att visa på vinsterna om man arbetar med att minska sin klimatpåverkan. Läs mer på:  vinsterna att ställa om .

När man jobbar med hållbarhetsfrågor måste man ägna sig åt såväl stora insatser som små vardagliga ting. Några av dessa saker som vi försöker tänka på i vår vardag här på Löfbergs är att släcka onödiga lampor och endast använda nödvändig belysning, alltid släcka lamporna när vi lämnar rummet, reglera ventilation och värme, hålla fönster och dörrar stängda, utnyttja strömsparfunktioner på datorn och aldrig lämna datorn på ”standby” över natten.

Det här är enkla små insatser som gör stor påverkan om fler tänker i samma banor. Fundera på om det är något av detta du kan göra hemma eller på jobbet!